Mức Đóng Góp “Phụ Thu” cho Chương Trình

 

 

 “Phụ Thu” cho Chương Trình

 

Mức đóng Góp “Phụ Thu”  ( FREE “0 đồng” / Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh)  Nhằm giúp Khách Hàng Trải Nghiệm cho Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn” 

Gồm có :

  • Được tham gia Chương Trình “Trao Tặng Khách Hàng Cho Bạn FREE trong thời hạn là 01 tháng.

 

 

 

Mức đóng Góp “Phụ Thu”  (50.000 vnd / Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh)  cho Chương Trình “Trao Tặng Khách Hàng cho Bạn”.

Gồm có :

  • Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh sẽ được có trong NHÓM trong vòng 02 tháng (không hiển thị cụ thể thông tin liên hệ của bạn)
  • Được tham gia Chương Trình “Trao Tặng” Khách Hàng đến với Bạn trong thời hạn là 06 tháng.

Mức đóng Góp “Phụ Thu”  (70.000 vnd / Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh)  cho Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn” 

Gồm có :

  • Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh sẽ được có trong NHÓM trong vòng 03 tháng (được hiển thị cụ thể thông tin liên hệ của bạn)
  • Được tham gia Chương Trình “Trao Tặng” Khách Hàng đến với Bạn trong thời hạn là 06 tháng.

 

 

Mức đóng Góp “Phụ Thu”  (100.000 vnd / Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh)  cho Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn” 

Gồm có :

  • Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh sẽ được có trong NHÓM trong vòng 05 tháng (được hiển thị cụ thể thông tin liên hệ của bạn)
  • Được tham gia Chương Trình “Trao Tặng” Khách Hàng đến với Bạn trong thời hạn là 12 tháng.

 

 

Phí đóng góp “Phụ thu” được các Sản phẩm, Địa điểm Kinh doanh tự nguyện đóng góp dùng để khi gắn, treo Poster của NHÓM. Nhằm để Khách hàng của NHÓM nhận biết được các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh hiện đang tham gia Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn”  Để Khách hàng của NHÓM ủng hộ nhiều hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *