MẪU CHUẨN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn.

 

Làm thế nào để Khách hàng của Nhóm Dịch Vụ – Phân Phối KHẢI MINH GROUP nhận biết ra Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh đã được tham gia Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn ?

 

   Khách hàng của NHÓM sẽ nhận biết qua hình thức gắn, treo Poster  tại các Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh ( theo đúng mẫu quy định của NHÓM ).

==)) *** Mẫu POSTER 

Khách hàng của NHÓM sẽ nhận biết các bạn qua hình thức gắn, treo Poster  tại các Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh (theo đúng mẫu quy định của NHÓM được cập nhật vào ngày 01 – 05 – 2020 ).

====================================================

 

Làm thế nào để Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh đã được tham gia Chương Trình HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn nhận biết ra  Khách hàng của Nhóm Dịch Vụ – Phân Phối KHẢI MINH GROUP ?

 

    Nhằm giúp các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh nhận biết ra được Khách hàng của NHÓM. Tất cả các Khách hàng của NHÓM sẽ được cung cấp, tặng riêng các phiếu giảm giá (Phiếu Sale) khi đến ủng hộ các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh.

     Phiếu Sale phải theo mẫu quy định được đăng tải, cập nhật tại website của NHÓM theo từng thời điểm. (hình mẫu Phiếu Sale)

 

Mẹo Vặt:  Dành cho Qúy Khách Hàng khi sử dụng Phiếu Sale trên Các Sản Phẩm và Tại Các Địa Điểm Kinh Doanh có gắn, treo hoặc trưng bày Poster TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG của ZONE Nhóm Dịch Vụ – Phân Phối KHẢI MINH GROUP:

+ Qúy Khách Hàng chưa nên sử dụng Phiếu Sale khi chưa biết giá cụ thể, chính xác trên Sản Phẩm hay tại Địa Điểm Kinh Doanh mà Qúy Khách Hàng muốn ủng hộ. Hãy sử dụng Phiếu Sale ngay khi thanh toán. Như vậy Phiếu Sale mà Qúy Khách Hàng sử dụng mới đạt hiệu quả cao.  

+ Phiếu Sale có giá trị giảm tính trên %… không phải là số tiền được giảm cố định. Cho nên giá trị của Phiếu Sale có thể sẽ là mức giảm RẤT LỚN. Tùy thuộc vào mức độ mà Qúy Khách Hàng sử dụng. 

 

==)) *** Mẫu PHIẾU SALE được cung cấp cho Khách Hàng của NHÓM dùng để nhận biết, ủng hộ và sử dụng tại các Sản phẩm, Địa điểm kinh doanh có trưng bày Poster.

Khách Hàng sẽ có Phiếu Sale ngay sau khi đã giao dịch thành công Trực Tiếp với Anh Chị Em Sales của Nhóm.

 

GHI CHÚ PHIẾU SALE:

Nhằm giúp các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh nhận biết ra được Khách hàng của NHÓM. Tất cả các Khách hàng của NHÓM sẽ được cung cấp, tặng riêng các phiếu giảm giá (Phiếu Sale) khi đến ủng hộ các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh.

     Phiếu Sale phải theo mẫu quy định được đăng tải, cập nhật tại website của NHÓM theo từng thời điểm. (hình mẫu Phiếu Sale nằm ở phía trên)

    Phiếu Sale chỉ được sử dụng trong nội bộ như thẻ thành viên tại Nhóm Dịch Vụ – Phân Phối KHẢI MINH GROUP.

Để tránh ảnh hưởng, tác hại không tốt với các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh:

  –  Khàch Hàng của NHÓM sẽ không được cộng dồn dưới mọi hình thức để vượt quá mức % giảm giá riêng dành cho Khách hàng của NHÓM, cho mỗi lần ủng hộ.

 – Phần % giảm giá riêng này sẽ không được mua bán hay quy đổi thành tiền mặt dưới mọi hình thức. Chỉ được giảm giá trực tiếp cho Khách hàng của NHÓM khi có “Phiếu Sale” ngay sau khi ủng hộ.

   NHÓM sẽ không nhận hưởng bất cứ lợi nhuận từ các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh cũng như từ Khách hàng của NHÓM, trong mức % giảm giá đã dành riêng cho Khách hàng của NHÓM.

   Thế cho nên, sau khi đã tham gia Chương Trình thì tất cả các Khách hàng sử dụng “Phiếu Sale” khi đển ủng hộ các Bạn phải đều được giảm như nhau cho dù Khách Quen hay Khách Lạ.

 Các Sản phẩm hoặc Địa điểm Kinh doanh sẽ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đến Chất lượng dịch vụ, Mô hình kinh doanh, Sản phẩm kinh doanh, Địa điểm kinh doanh riêng hiện tại của các Bạn” khi đem đến cho Khách hàng của Chúng tôi.

       Chương Trình “HỔ TRỢ” Khách Hàng đến với Bạn  cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chương trình nào khác riêng biệt của các Bạn dành cho mọi Khách Hàng.

NHÓM XIN KHƯỚC TỪ MỌI HÀNH VI DẪN ĐẾN VI PHẠM PHÁP LUẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

===================================

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *